Kambefeltet

Fantastisk natur, kort vei til by´n

Fitjafeltet

Kongeutsikt

På Kambe i Etne er til salgs 5 bustadtomter (1 ledig) samt eit utbyggingsområde for ca 10 einingar.

Kambe tomt
Kambe skisse